Norsk del, Gullvekta
Islandske ordspråk – Íslenskir málshættir
Seksjon › 13 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Æ, Ø, Å

Øl-glede gir fort ei dryg vom.* [Andre tydingar er mogelege.]

Öl kætir, öl bætir.

Å ikkje tru alle er godt; å ikkje tru nokon halvt eingong, er verre.

Öllum trúa ekki er gott, engum hálfu verra.

Å vere gåvmild og pengelaus er som å stride våpenlaus.

Örlátur aušlaus er sem kappi vopnlaus.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Einskildord i klammer bak ordtak viser til islandske soger: [Litteratur]

Íslenskir málshættir, islandske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Íslenskir málshættir, islandske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]