Norsk del, Gullvekta
Islandske ordspråk – Íslenskir málshættir
Seksjon › 13 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

G

Gåve ventar gjengjeld. [Med Gislas]
Æ sér til gildis gjöf. • Æ sér gjöf til gjalda.

Gamle sår er ikkje lettgrodde.*

Illa gróa gömul sár.

God erfaring er betre enn overdrive ros og skryt.

Betri er raun góð en raup mikið.

God omsorg er den betre gåva.

Gott atlæti er gjöfum betra.

Gode gjerde hjelper ein å halde ut naboen.*

Garður er granna sættir.

Gras vil ikkje gro lenge I tørke.*

Ekki spretta grös við einsamlan þurrk.

Griskleik er rota til vondt verda over.*

Ágirndin er rót alls ills.

Gull gjer aper av mange. • Gull gjer mang ei(n) til tull* [Pengar . . .]

Margur verður af aurum api.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Einskildord i klammer bak ordtak viser til islandske soger: [Litteratur]

Íslenskir málshættir, islandske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Íslenskir málshættir, islandske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2005–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]