Norsk del, Gullvekta
Islandske ordspråk – Íslenskir málshættir
Seksjon › 13 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

M

Mange blir forskrekka av det som blir varsla.

Mörgum verður bilt þá boðið er.

Mange er vanskelege å sjå gjennom. [Grettis]

Vandsénir eru margir.

Mange går til eit geitefjøs for å krevje (få) ull. [Grettis]

Margr ferr í geitarhús ullar at biðja.

Mange trår etter meir enn dei treng.

Margur ágirnist meira en þarf.

Mange vil gjerne leve lenge, men utan mykje liding i alderdommen.*

Allir vilja elli bíða en enginn hennar meinsemd að líða.

Med variasjon [ulikt] trivst barna best. [Jf. Variatio delecta, variasjon frydar.]

Á misjöfnu þrífast börnin best

Mykje kjem med i grauten.

Ýmsir eiga hlut í grautargerð.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Einskildord i klammer bak ordtak viser til islandske soger: [Litteratur]

Íslenskir málshættir, islandske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Íslenskir málshættir, islandske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]