Norsk del, Gullvekta
Islandske ordspråk – Íslenskir málshættir
Seksjon › 13 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

N

Nasen er nær augene. [Det som involverer dei som er nær oss, involverer også oss sjølv.] [Njåls (saga, kap. 112)]

Náið er nef augum.

No har ein sete [vore] så lenge det var mogeleg. [Eyrbyggja]

Setit er meðan sætt er.

Når det skumrar, sluttar ein arbeidet for dagen. [Slik var det før].

Fyrr lægir ljós en lokið er degi.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Einskildord i klammer bak ordtak viser til islandske soger: [Litteratur]

Íslenskir málshættir, islandske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Íslenskir málshættir, islandske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]