Norsk del, Gullvekta
Islandske ordspråk – Íslenskir málshættir
Seksjon › 13 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

U

Ugyldige er den mindreårige sine ord [i visse juridiske samanhengar]. [Gislas]

Ómæt [eru] ómaga orð.

Ungdom er lettlurt.

Auðginnt er æskan.

Ut frå ein god start vonar ein god fullending.

Af gódu upphafi vonast góður endir.

Utsjånaden avgjer ikkje dei gode eigenskapane. [Njåls]

Eigi deilir litr kosti. [Abr.]

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Einskildord i klammer bak ordtak viser til islandske soger: [Litteratur]

Íslenskir málshættir, islandske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Íslenskir málshættir, islandske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]