Norsk del, Gullvekta
Italienske ordspråk – Proverbi italiani
Seksjon › 22 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

N

Lurveklede vinn lite tiltru [når det ikkje er mote].*

A veste logorata poca fede vien prestata.

Ein stein som blir flytta, samlar ikkje mose. Jf. Rullande stein samlar ikkje mose.]

Pietra mossa non fa muschio.

En sørgeleg helgen er ein sørgeleg helgen.

Un santo triste è un tristo santo.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Proverbi italiani, italienske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbi italiani, italienske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]