Norsk del, Gullvekta
Japanske ordspråk – Japanese Proverbs
Seksjon › 49 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

A

Den gamle generasjonen lyt ordne veg for den neste.

The old generation must make way for the new.

Det er aldri for seint å lære.

It's never too late to learn.

Egg og eidar blir snart brotne.

Eggs and oaths are soon broken.

Éin stad må ein ta til.

You have to start somewhere.

Eit stort skip må ha djupt vatn.

A great ship must have deep water.

Innhald


Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan, opp Seksjon Sett Neste

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]