Norsk del, Gullvekta
Japanske ordspråk – Japanese Proverbs
Seksjon › 49 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

A

Den gamle generasjonen lyt ordne veg for den neste.

The old generation must make way for the new.

Det er aldri for seint å lære.

It's never too late to learn.

Egg og eidar blir snart brotne.

Eggs and oaths are soon broken.

Éin stad må ein ta til.

You have to start somewhere.

Eit stort skip må ha djupt vatn.

A great ship must have deep water.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan, opp Seksjon Sett Neste

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]