Norsk del, Gullvekta
Japanske ordspråk – Japanese Proverbs
Seksjon › 49 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

H

Ein orm i eit bambusrøyr kan ikkje bli fullkomment rett.

A snake though placed in a bamboo tube, cannot become perfectly straight. [A man who is morally crooked cannot be reformed by discipline.]

Fordi det finst tokar, tar kloke seg ut til sin fordel.

Because there are fools wise men look to advantage. [Cf. Were there no fools there would be no wise men.]

Det som er billeg kan også vere dårleg.

What is cheap may also be bad.]

Når eg ser på han som min eigen, veg snøen på hatten min mindre tungt. [Haiku (dikt). Hatten her er ein breibremma paraplylik hatt av bambus eller siv.]

When considered as my own, lightly weighs the snow of my hat.

Dersom høflegheit blir overdrive, blir det smiger. [Ein bør unngå å bli høfleg-sarkastisk også.]

When politeness is overdone it becomes flattery.

Når du ikkje kjenner karakteren til nokon, så sjå kva venner vedkommande har.

When the character of a man is not clear to you, look at his friends.

Å leve utan å streve er som å trenge inn i ei smaragdgruve og ut att av ho tomhendt.*

Life without endeavour is like entering a jewel-mine and coming out with empty hands.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan, opp Seksjon Sett Neste

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan BRUKARGAID: [Lenke]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]