Norsk del, Gullvekta
Japanske ordspråk – Japanese Proverbs
Seksjon › 49 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

G

Eit stort menneske grip ikkje tak i småting.

A great man does not seize small things. [A great man does not stick at trifles.]

Ein drage som kravlar høgt opp, angrar seg.

A high-crawling dragon repents. [Too great ambition brings failure]

Det hender at ein jeger blir fanga i ei felle.

A hunter is sometimes caught in a trap. [That is, the man who plots to ruin another may end up ruined himself. Cf. Harm watch, harm catch.]

Å modnast i øyra [vil seie å høyre og forstå godt].

To ripen in the ears. [To hear and understand well.]

Å leite etter ei nål på sjøbotnen.

To search for a needle at the bottom of the water. [Cf. To look for a needle in a haystack.]

Å snakke om ei nål som om det var ei klubbe [er å overdrive].

To speak of a needle as if it were a club. [To exaggerate. Cf. To make a mountain out of a molehill.]

Å skrive eit tal i vatn [blir rekna som heilt gagnlaust].

To write a number on water. [A figure of speech]

Vask kleda først når den vonde er vekke. [Dra nytte av høva].

Wash your clothes when the devil is away.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan, opp Seksjon Sett Neste

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan BRUKARGAID: [Lenke]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]