Norsk del, Gullvekta
Japanske ordspråk – Japanese Proverbs
Seksjon › 49 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

L

Forvirra krabbar finn neppe hola sine.*

Confused crabs miss their holes. A bewildered crab does not enter its hole. [Agitated people soon become unable to behave correctly and composedly. The confused or demoralized person can get into great danger.]

Bli ikkje for intim med eit verdifullt menneske. ["For mykje" kan ha upassande misliking mellom kjenneteikna.]

Don't become too intimate with a worthwhile person. Cf. Familiarity breeds contempt.]

Innhald


Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan, opp Seksjon Sett Neste

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan BRUKARGAID: [Lenke]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]