Norsk del, Gullvekta
Japanske ordspråk – Japanese Proverbs
Seksjon › 49 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

S

Hadde ikkje fasanen skrike opp, hadde han ikkje blitt skoten.

Had the pheasant not screamed it would not have been shot. [So keep quiet and refrain from unwise remarks.]

Han veit ikkje ein gong om potetene er kokte eller ikkje.

He doesn't even know whether the potatoes are boiled or not. [He lacks common sense. About someone who is not aware of what is taking place under his very nose.]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan, opp Seksjon Sett Neste

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan BRUKARGAID: [Lenke]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]