Norsk del, Gullvekta
Japanske ordspråk – Japanese Proverbs
Seksjon › 49 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

T

Den som ser det rettvise og ikkje gjer det, er ikkje mykje modig.*

He who sees righteousness and does not do it is not brave. [An exhortation to moral courage.]

Eg har lyst på kulefisk, men set pris på livet. [Mange av kulefisk-artane inneheld den farlege nervegifta tetrodotoksin, men blir sett på som ei delikatesse i Aust-Asia om berre gifta er heilt fjerna. Det skjer ikkje alltid: Ein kan døy av slik fisk.]

I desire to eat globefish but I value my life. [Japanese globefish tastes delightfully, but . . . [Meir (engelsk)]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan, opp Seksjon Sett Neste

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan BRUKARGAID: [Lenke]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]