Norsk del, Gullvekta
Blanda  ❀ 5
Seksjon › 25 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Avspent opplæring

Greier du ikkje slappe av godt nok i arbeid og fritid? Ta det i så fall som ei utfordring, og ei som bør meistrast. Det gjeld å lære å slappe av, gjere det bra, og vere passe avspent i jobben. Øv litt kvar dag. Elles kan ein stresse seg sjuk etter kvart.

Best er det venteleg å lære seg ein skikkeleg god meditasjonsteknikk. ◦Transcendental Meditasjon gir rike helsegevinstar, syner forsking, til dømes "gjer det somme yngre" - då snakkar ein om biologisk alder. Sjå til dømes ◦artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening [◦TM i Noreg]

Att ført helsesam meditasjon kjem kanskje kvardagstrening i kunsten å leve passe avspent i tillegg. Ein skal då nytte merksemda si, fortel Buddha. Det same gjeld i Zen. Det er altså ikkje rett å knyte seg. Å vere avspent - det måtte Eugen Herrigel lære seg då han ville trenast opp i å skyte med pil og boge. Overført til kvardagslivet sine ulike utfordringar finst overlag nyttig lærdom i forteljinga til Herrigel.

Å slappe av skal ein la gå førre å stress-arbeide. Det er særleg viktig å vere behageleg avspent under opplæring, oppøving og opptrening - i starten. Det gjeld å innarbeide avspent verksemd frå først av, og gjerne i små steg. Så bør det gå bra etter kvart.

Ikkje alle er så heldige at dei kan leve ut "Eg går på universitet så eg kan jobbe med å slappe av." Aller først gjeld det å slappe av for å komme så langt at verk og urimelege spenningar blir borte. Ta ein mental sjekk mens du sit ved skrivebordet og tren i å slappe av av mens du jobbar, jo før ho heller. Mykje kan vinnast ved ergonomisk sikkerheit, som veldig ofte "kviler på balanse".

Herrigel, som ikkje greidde å spenne bogen sin rett, blei dermed undervist i å puste for betre prestasjonar. Skytemeisteren hans, Awa Kenzo, viste korleis han skulle puste ut jamt og sakte, for så å puste inn fort, og puste ut seint att etter ein aldri så liten pause - og slik finne ei rytme som gradvis "danna seg sjølv". "Innpust bitt saman, utpust vinn over stengslar", sa den treffsikre læraren, og at det gjaldt å samle seg om pustinga si for å slappe av. Den gradvis innøvde pustemåten blei vevd saman med bogeskytingsfasar i tur og orden. Slik kunne bogeskytinga til Herrigel gå lettare, og indre kraft flaume rikare, sa læraren.

Denne måten å puste på er ein av fleire pustemetodar i omlaup. Noko liknande skulle ein jammen prøve å få orden på når ein skriv og les vanskelege saker også - og ta det som trening. Djup avspenning løyser opp for mange, og hjelper i retning av å fatte betre. Éi side ved prinsippet blir nytta i psykoanalysen, der pasientar før hjelp til før slappe av - på sofaen - for om mogeleg å "ta" innsikter inn i seg for å fungere betre etter kvart. (Herrigel 1995, 30-34)

Ein lærer å slappe av som i TM for helsa sin del, og for å trene for betre vinst i arbeidet og elles.

Innhald


Blanda forteljingar, litteratur  

Herrigel, Eugen. Zen i bueskytingens kunst. (Zen in der Kunst des Bogenschiessens) Oslo: Hilt og Hansteen, 1995.

Blanda forteljingar, opp Seksjon Sett Neste

Blanda forteljingar BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]