Oversyn

Blanda forteljingar

Seksjon › 25   Sett    Søk   Førre Neste

Diktarlege samansurium kan komme nær frivers (engelsk: free verses) om dei ikkje er sameleis. Tradisjonelle samansurium (segner og mytar) og eksperimentelle former kan godt blande seg.

Louise Le Brun. Self-portrait in a Straw Hat, 1782. Modified section.

Samansurium, stubbar, soger, opp    Seksjon     Sett    Neste

Samansurium, stubbar, soger. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 1999–2019, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]