Norsk del, Gullvekta
Hjerneføde
Seksjon › 8 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Hjerneføde

Hjernen treng lecitin og B1-vitamin for å fungere høveleg. I lecitin finst kolin, som er i fisk, soyabønner og eggeplomme. Høge dosar med lecitin gjer at folk med dårleg minne får lettare for å hugse. Også vitamin B6 styrkar minnet (hugsen).

Ginseng (Panax ginseng) kan betre læringsprosessen, og russisk rot (Eleuterococcus senticosus) like eins.

Forskarar har også komme til at dersom ein drikk juice med sitron i like etter at ein har lese, gjer dette det lettare å hugse stoffet seinare.

Glukose lèt til å lette dei kjemiske prosessane som tar vare på langtidsminnet (LTM) i folk.

Elles kjem blåbær også med.

Innhald


Hjerneføde, hjernemat, kosthald, litteratur  

Hovudkjelde: Samuel M. Malone: Et hode bedre. Oslo: Egmont Hjemmet Bokforlag 1997, s. 20-21.

Meir om kosttilskott: [Lenke]

Hjerneføde, hjernemat, kosthald, opp Seksjon Sett Neste

Hjerneføde, hjernemat, kosthald BRUKARGAID: [Lenke]
© 2009–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]