Site Map

Mat: sunt kosthald og makrobiotikk

Seksjon › 8   Sett    Søk   Førre Neste

Mat, sunt kosthald, rå i matvegen, makrobiotikk, ernæring Mat er ein menneskerett: "Retten til ein levestandard som strekk til, inkludert nok mat" (Sjå SNs menneskerettsartikkel 25.1). "Nok mat" skulle tilmed vere næringsrik og sunn mat.

William-Adolphe Bouguereau. Charity. Section. Modified - mat frontast.
Mjølkeprodukt av fin kvalitet: næring for unge og eldre.

Mat, sunt kosthald, rå i matvegen, makrobiotikk, ernæring, opp    Seksjon     Sett    Neste

Mat, sunt kosthald, rå i matvegen, makrobiotikk, ernæring. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2009–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]