Gullvekta - Oversyn, livskunst

Livskunst og velvære

Tema Bruksgaid Søk Førre Neste

Livskunst "Gå til furua om du vil lære furua å kjenne og til bambus om du vil lære bambus å kjenne. - Basho.

Livskunst kan vere så mangt. Det har mange sider.

Velvære ved meditasjon, og leveråd

Eigenomsorg

Livskunst: Det gjeld å nyte livet til det ikkje går. Livskunst er middel å ha glede og nytte av livet, og å kunne leve mest mogeleg rett og godt. (Siste lekken: Nynorskordboka).

Livskunst er i stor grad å forholde seg fint. Å leve vel og bra er verdifull kunst. Det er gradar av livskunst.

Livskunst består faktisk også i å ha behagelege tankar [Michel de Montaigne].

Livsvisdom består blant anna i kunsten å forkaste det uvesentlige [Lin Yutang].

Vellykka nederlag: folk som reknar seg som vellykka ved hol og verdilaus suksess, når alt kjem til alt [Jf. Christopher Hansard].

Velvære og livskunst, OPP Gullvekta NESTE

© 2005–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]