Site Map

Mediekonsulentar - "Kroaak! Fraank!"

Seksjon › 9   Sett    Søk   Førre Neste

Somme tekstkonsulentar tilbyr seg å finlese manuskript for å rette feil og dårleg språk, forbetre tekstar og omsette frå engelsk til norsk og mellom bokmål og nynorsk. Somme arbeider sjølvstendig og andre er tilsette i det offentlege, i forlag og mangt anna.

DEL 1
DEL 2
Gråhegre som frontar mediesnakk

Gråhegren (biletet) er ein stor fugl med opptil 195 cm vengespenn. Han kan danne koloniar. Lydar frå denne frittståande språkkonsulenten er håse "fraaank" eller "kroaak", som samsvarer hyggeleg med språknorma KISS (Keep It Short, Simple).

Konsulent, språkkonsulent, medieting, mediekonsulentar, textkonsulter, tekstkonsulentar, rettingsarbeid tillaging, opp    Seksjon     Sett    Neste

Konsulent, språkkonsulent, medieting, mediekonsulentar, textkonsulter, tekstkonsulentar, rettingsarbeid tillaging. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2004–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]