Norsk del, Gullvekta
Blanda  ❀ 1
Seksjon › 25 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

IMAGE
"Ein haug blir kalla ingenting, og somme får avvike frå hovudsaka - å du!"

Tre jomfruer gjorde like eins

Grev Ling hadde tre herlege døtrer om det ikkje var fleire, og tre av dei var trulova med kvar sin kongsson. Mens desse tre kongssønene drog over havet på vikingtokt, kom det tre mektige kjemper og fridde til kongsdøtrene og lovde dei gull og sølv og kostbare ringar. Men kongsdøtrene var trufaste mot dei tre dei var trulova med. Det blei dei tre kjempene så forarga over at dei skunda seg av stad, men sa at at dei snart ville komme att for å fri igjen.

Grev Ling elska døtrene sine over alt anna, så han grov ei hole i ein haug til dei, og innretta ein bustad for dei der. Dei fekk mat og drikke, og så lét Grev Ling att haugen og dekte staden med gras og busker.

Då no kjempene kom tilbake, var ikkje den gamle kongen i stand til å ta opp kampen mot dei, og han fall for sverda deira. Etter det fór kjempene omkring i landet og leita overalt etter dei løynde kongsdøtre. Dei kom også over haugen som kongsdøtrene sat i, men merka ingenting før ei lita bikkje, som kongsdøtrene hadde hos seg, røpa dei. Då kjempene høyrde hunden og tok til å grave i jorda for å få dei ut, tok den yngste kongsdattera kniven sin og stakk han rett i hjartet, og dei to andre gjorde like eins.

Haugen etter kong Himann

Mellom aust og vest nær Blåbærheia i Vest-Agder ligg det ein gravhaug som no blir kalla ingenting. Om denne haugen veit ein at kong Himann ligg daud i lag med kona si. Ho tok seg så nær av at mannen hennar var daud at ho strauk med av sorg kort etter og følgde han i grava.

Innhald


Blanda forteljingar, litteratur  

Alexander, Michael, trans. Beowulf and Grendel. London: Penguin, 1995.

Fry, Donald. The Beowulf Poet. A Collection of Critical Essays. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1968.

Klaeber, Friedrich, ed. Beowulf and the Fight at Finnsburg. 3rd ed. Lexington, Mass: Heath & Co, 1950.

Munch, P. A. Norrøne gude- og heltesagn. Rev. ed. Oslo: Universitetsforlaget, 1981. ⍽▢⍽ Heile boka på engelsk.

Rytter, Henrik. Beowulf og Striden um Finnsburg. Oslo: Det Norske Samlaget, 1921.

Thiele, Just Mathias. Danmarks folkesagn. Bd. 1 og 2. Kjøbenhavn: C. A. Reitzel, 1843.

Thiele, Just Mathias. Danmarks folkesagn. 3 band. (red., Per Skar). København: Rosenkilde og Bagger, 1968.

Blanda forteljingar, opp Seksjon Sett Neste

Blanda forteljingar BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]