Norsk del, Gullvekta
Svenske ordspråk på norsk og svensk
Seksjon › 8 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

G

Gammal katt sleikar mjølk, han også.

Gammal katta läppjar ock mjölk.

Gamle svin har harde tryne.

Gamla svin har hårda trynen.

Gjennom seg sjølv kjenner ein andre.

Genom sig själv känner man andra.

Gjerningar taler høgare enn ord.

Gärningar tala högre än ord.

God tiltale får godt tilsvar.

Gott tilltal får gott gensvar.

Gode verktøy gjer arbeidet lett.

Goda verktyg göra arbetet lätt.

Godt folk er godt å ha med å gjere.

Gott folk är gott att göra med.

Godt å ha ein venn i Viken.

Gott att ha en vän i Viken.

"Austre Viken" var norsk (Bohuslän og svensk i dag). Den som fekk folket her på si side i borgarkrigstida i Noreg, kunne håpe på framgang. Ordtaket viser til dei tidene. (Holmberg 1867:77). Jf. fotnotane]

Gildt åtvara får tid til å ruste seg.*

Varnad är väpnad.

Grav ikke opp større stein enn du kan bere.

Gräv inte upp större sten än du kan bära.

Grunnprinsipp er meir enn reglar.

Grundsatser är mer än reglar.

Gull er bra å ha, men brød er betre. [Det kjem an på.]

Guld är bra att ha, men bröd är bättre.

Gyllent beksel gjer ikkje hesten betre.

Gyllne betsel förbättrar inte hästen.

Innhald


Svenske ordspråk, svenska ordspråk, litteratur  

Holmberg, Axel Emanuel. Bohusläns historia och beskrifning. Andra upplagen, efter författarens død genomsedd och rättad af G. Brusewitz. Första delen: Historie och allmän beskrifning. Örebro: N. M. Lindh, 1867, kap. 4, seksjon 5 (s. 77):

5. Om Hakon Härdabred och Gregorius Dagsson.
Vid denna tidpunkt begynte Bohuslän att blifva Norges oroligaste landsända, och fortfor att vara det under partistridernas långa tidehvarf. Hvarje orostiftare kunde vara säker om att här finna medhåll och understöd; derföre kommo de ock vanligen allraförst hit, och upptände här de inhemska krigslågor, som förhärjade S:t Olofs rike. Folket härstädes "öster i Viken" var ock mäktigt och ganska enigt, hvarfore ock den, som fick det på sin sida, kunde ega godt hopp om framgång för sina planer, serdeles om dessa gingo ut på hvad ondt var. Deraf uppkom det ännu allmänt gängse ordspråket: "Det är godt att ha en vän i Viken".

UTDJUPING: Under kong Olav den heilage (i 1020-åra) blei sørgrensa til Noreg etablert ved munningen av Göta älv [Göteborg] og i nordaust ved Härjedalen. Ved freden i Brömsebro i 1645 mista Noreg Jämtland og Härjedalen, mens Bohuslän og [dei mange fylka som før var] Trondhjems len blei avstått til Sverige i 1658 (freden i Roskilde). Men Trondhjems len blei vunne tilbake i 1660. Det fortel Store norske leksikon (s.v. "Riksgrensen").

Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Bøker]

Svenske ordspråk, svenska ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Svenske ordspråk, svenska ordspråk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]