Norsk del, Gullvekta
Svenske ordspråk på norsk og svensk
Seksjon › 8 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

H

Ha enden for auge så det går betre frametter.*

Tänk på ändan, så gör du aldrig illa.

Hald det treet i ære som du har skugge frå [i solsteiken].

Håll det träd i ära, som du har skugga av.

Han duger ikkje til skogvaktar som er redd for buskene.

Han duger ej till skogvaktare, som räddes för buskarna.

Hovudputa er ikkje verste rådgivaren.* [Det kan vere klokt å sove på saka før ei vanskeleg avgjerd.]

Huvudkudden är inte sämste rådgivaren.*

Hunden nektar ikkje ei pølse.*

Hunden försmår ingen korv.

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Bøker]

Svenske ordspråk, svenska ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Svenske ordspråk, svenska ordspråk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]