Norsk del, Gullvekta
Svenske ordspråk på norsk og svensk
Seksjon › 8 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

I

I Guds spiskammers [naturen] er mykje mat.

Mycken mat är i Guds skafferi.

I stille vatn går store fiskar.*

I de lugnaste vattnen går de största fiskarna.

I nøden blir vennen testa.

I nöden prövas vännen.

Ikkje alle esel har lange øyre.

Inte alla åsnor har långa öron.

Ikkje svar er også eit svar. *

Intet svar ä också svar.

Ille strir hovudlaus hær.

Illa strider huvudlös här.

Ingen blir ein god sjømann før han har gått gjennom nokre stormar.

Ingen blir en god sjöman så länge han inte gått igenom några stormar.

Ingen er ein så god kusk at ikkje kan velte nokon gong.

Ingen är så god kusk att han ej någon gång kan stjälpa.

Ingen tre veks til himmels.

Inga träd växer till himlen.

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Bøker]

Svenske ordspråk, svenska ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Svenske ordspråk, svenska ordspråk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]