Norsk del, Gullvekta
Svenske ordspråk på norsk og svensk
Seksjon › 8 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

K

Kall ikkje på fanden; han kjem nok ubedd.

Kalla inte på fan, han kommer nog objuden.

Kan du ikkje løfte steinen, så velt han.

Kan du inte lyfta stenen, så välta honom.

Kast ikkje ut barnet med [det skitne] badevatnet.

Kasta inte ut barnet med badvattnet.

Kappe og krage gjer ingen prest.

Kappa och krage gör ingen präst.

Kjærleik er blindare enn moldvarpen.

Kärleken är blindare än mullvaden.

Kjærleik lar seg ikkje styre. *

Kärleken är ostyrig.

Kjærleik har alltid si plage.

Kärleken har alltid sin plåga.

Kjærleik vinn med kjærleik.

Kärlek vinner med kärlek.

Kjøt og blod er ein dårleg styrmann.

Kött och blod är en elak styrman.

Kleda gjer ikkje mannen.

Kläderna gör inte mannen.

Klede etter vêret. [Ein får kle seg etter vêret så ein held seg frisk, opplagt og tilfreds - så godt ein kan.]

Kläder efter väder.

Klokskapen har auge i nakken.

Klokheten har ögon i nacken. [Partielt ordspr.]

Kort fryd har ofte lang anger.

Kort fröjd har ofta lång ånger.

Krokete tre ber god frukt, det også.

Krokigt träd bär ock god frukt.

Krokete tre duger til å brenne kol av, det også.

Krokigt träd duger också att bränna kol av.

Kua har ikkje meir mjølk å gi om bøtta blir større. *

Kon mjölkar inte mer för det byttan är stor.

Kunsten å døy kan knapt nok lærast godt nok. *

Konsten att dö kan inte nog läras.

Kva forstår ein bonde seg på agurksalat?

Vad förstår en bonde sig på gurksallat.

Kvar fugl syng med sin nebb.

Varje fågel sjunger efter sin näbb.

Kvar kropp blir følgt av skuggen sin.

Varje kropp följes av sin skugga.

Kvar stamp får stå på sin eigen botn. *

Varje kar står på sin botten.

Kverna kan ikkje male med vatnet som har runne forbi.

Kvarnen kan inte mala med det vatten som runnit förbi.

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Bøker]

Svenske ordspråk, svenska ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Svenske ordspråk, svenska ordspråk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]