Norsk del, Gullvekta
Svenske ordspråk på norsk og svensk
Seksjon › 8 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

O

Ofte får grisefar unngjelde for det som sugga gjorde.

Ofta får grisen umgälla det suggan gjorde.

Ofte ligg ormen under rosebuska.

Ofta ligger ormen under rosenbusken.

Også dei beste svømmarane kan drukne.
Bästa simmare kan också drunkna.

Også i gamle omnar bakar ein brød.

I gamla ugnar bakar man också bröd.

Oksen finn nok vegen til krybba.

Oxen hittar nog vägen till krubban.

Oksen gler seg hos kua i båsen.

Oxen hugnas hos kon i bås.

Om alle toskar var daude, strekte ingen visdom til.

Om alla dårar vore döda, räckte ingen visdom till.

Om dagen er aldri så lang, blir det kveld ein gong.

Om dagen är aldrig så lång, så blir det afton en gång.

Om det ikkje fanst løgn, blei det snakka mindre ved hoffa.

Om inte lögn funnes, så taltes det mindre vid hovet.

Om ein legg tusen høns på egga, blir dei enda ikkje utklekt på åtte dagar. [Etter at høna legg seg til å ruge, tar det rundt tre veker før kyllingane blir klekte.]

Om man ock lägger ett tusen höns på äggen, så kläckas de ändå inte ut på åtta dagar.

Om ingen gøyme fanst, spurde ein ikkje etter tjuvar.

Om inga gömman vore, man inga tjuvar försporde.

Open kiste gjer dristig tjuv.

Öppen kista gör dristig tjuv.

Ord fyllar ikkje magen.

Ord fyllar inte magen.

Ord slår neppe i hel om ikkje hand følger med.*

Ord slår inte ihjäl någon utan att handen följer med.

Otte gir føter [å springe på, til dels fortare enn elles. Jf. adrenalin-kick]

Räddhåga ger fötter.

Overflata dårar ofte.* Overflata narrar ofte.

Ytan bedrager ofta.

Ovlivnad styrtar seg sjølv. [Ordforklaring: Høgferd er ovlivnad, luksus.]

Högfärd störtar sig själv.

Ovlivnad styrer fort over fleire lastar.*

Högfärd är alla lasters drottning.

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Bøker]

Svenske ordspråk, svenska ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Svenske ordspråk, svenska ordspråk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]