Norsk del, Gullvekta
Tyrkiske ordspråk ≍ Turkish Proverbs
Seksjon › 35 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Å

Å angre seg omsider hjelper neppe alt.*

To be penitent at long last is no use.

Å gi etter for eitt vonde avlar enda eitt.

The submitting to one wrong brings on another.

Å gjere godt mot dei vonde er som å gjere vondt mot dei gode.

Doing good to the evil is like doing evil to the good.

Å gjere godt mot eit takklaust menneske er å kaste rosevatn i sjøen.

To do good to an ungrateful man is to throw rosewater in the sea.

Å narre seg sjølv er svært lett.

To deceive oneself is very easy.

Å overgå hine kan få leie følger, og ikkje å duge nok kan også.

To exceed is as bad as to fall short.

Å plante tre kan gjere vel så godt som å oppsede barn.*

Planting trees is as blessed an act as raising children.

Å sjå det er å tru det.*

Seeing is believing.

Å sjå noko éin gong er betre enn å ha lese om det tusen gongar.

Seeing once is better than reading a thousand times.

Å slave under låge lyster er også eit slaveri.*

Serving one's own passions is the greatest slavery.

Å stole for mykje på andre er til skade for mange.*

Trusting too much to others is the ruin of many.

Å trekke så mykje som éitt bust frå ein gris er ei vinning. [- frå ein knipen eller uvennleg mann.]

To pull even a single hair from a pig is a gain. [- a stingy or unfriendly man.]

Å vere førevis er verdt minst to etterpåklokskapar.*

One good forewit is worth two afterwits.

Åtvara føreåt, rusta føreåt.

To be forewarned is to be forearmed.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia, opp Seksjon Sett Neste

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2015–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]