Norsk del, Gullvekta
Tyske ordspråk ≍ Deutsche Sprichwörter
Seksjon › 19 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

M

Gjer deg ikkje simpel [ufin, vulgær] om du vil bli halden for viktig og av verd.*

Mach dich nicht gemein, willst du wertgehalten sein.

Gjer du det bra, har du det bra. Gjer du det slett, har det hendt rett. [- har det verkeleg hendt . . . Men alt dårleg treng ikkje vere din feil, for mangt avheng av kva andre gjer for og mot deg i samfunnsveven også, og kva skolegang du fekk. Ein lyt sjekke litt.]

Machst du's gut, Hast du's gut; Machst du's schlecht, Geschieht dir recht.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk, ordtak frå tysktalande land, opp Seksjon Sett Neste

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [E-Mail]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]