Norsk del, Gullvekta
Tyske ordspråk ≍ Deutsche Sprichwörter
Seksjon › 19 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

P

Pavar signar først seg sjølv.

Pfaffen segnen sich zuerst.

Plyndrande soldatar er feigingar.

Plünderer sind feige Soldaten.

Å utprøve rekk høgare enn å studere og fundere.* • Skikkelege prøver overgår studia.*

Probieren geht über studieren. [Ein engelsk ekvivalent: The proof [= test] of the pudding is in the eating.]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk, ordtak frå tysktalande land, opp Seksjon Sett Neste

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [E-Mail]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]