Norsk del, Gullvekta
Vittigperen  ❀ 7
Seksjon › 68 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Den langliva skjelpadda

Ein sauebonde sa til Ullmund: "Det er ikkje sant at ei skjelpadde lever i fjorten hundre år. Eg skaffa meg denne her for nokre dagar sidan, og i natt døydde ho. Vi kan ikkje tru alt folk seier. Gjeld det for slikt som du fortel også, preikar?"

Ullmund tenkte litt. Så kom det: "Sett at det var i natt ho blei fjorten hundre år!"

Ei and med armar

Ein mann som ikkje blei rekna som noko geni, drog til svigerfar sin - det var Ullmund - for første gong og ville gjerne gjere eit godt inntrykk. Ein av vennane til mannen ville svært gjerne hjelpe han og sa: "Om du ikkje seier eit einaste ord, blir du rekna som ein tosk. Så sei eit eller anna, om det så er berre ei helsing."

"Eg skjøner."

Då han kom fram til heimen til Ullmund, var han tagal frå start til slutt, men akkurat som han skulle til å dra heimover, sa han til svigerfar sin, "Har du nokon gong sett ei and med armar?"

"Nei, det har eg ikkje."

"Ikkje eg heller."

Glad i vin

Ullmund drøymde ei natt at han fekk noko særs god vin. Han heldt på å gjere vinen passe varm då han vakna. Han sa: "Dessverre, eg skulle ha drukke han kald."

Enklare norsk

Ullmund hadde ei tid ein tenar som var så ordgjerrig at han støtt korta ned orda han sa. Han sa til dømes alltid "bilen" i staden for "bibelen" og "trala" for "tralala". På dette viset gjorde han kvart ord ei staving kortare.

Ein dag bad Ullmund han om å gå og kjøpe smør. Tenaren nikka og drog av stad.

"Kva vil han seie denne gongen, tru?" tenkte Ullmund og følgde etter han til butikken. Der kasta tenaren smørpengane på disken og sa ingenting.

Herlege nevar

Ullmund drog til byen mellom berga nokre dagar og feira eitkvart, og då han kom tilbake roste han alt i byen opp i skyene. Ein dag han gjekk i måneskinet med far sin, møtte dei nokon som sa: "Det er fin måne i kveld!"

Ullmund svarte: "Kva er bra med denne månen? Du bør sjå månen i byen mellom berga. Han er langt, langt betre."

Far hans blei sint og sa: "Månen er allstad den same. Det er ikkje noko særleg bra ved månen i den byen!" Han knytte neven trugande framfor nasen til sonen sin og dunka han i brystet med den.

Med sped stemme svarte sonen: "Neven din er ikkje så overvettes. Du skulle smakt nevane mellom berga!"

Ny tenar

"Oskar, du lyt dra til soknepreikaren i Golma og i eit ærend for meg", sa Ullmund til den nye tenaren sin.

"Ja vel", sa tenaren og drog straks.

"Han drog av garde utan å vente på bodskapen han skulle ta med. Kva i all verda skal han seie, stakkars skapning!"

Då tenaren kom attende, spurde preikaren: "Kva sa du til soknepreikaren?"

"Han var heldigvis bortreist."

Preikarfrua skreiv også dikt, for alt det var verdt

Brått kjem ein sommardusj:
Endene spring rundt huset.
Kvekkar.

Den halvville seier at naturleg og sunn latter ikkje tillete -
og at ein ikkje skal le av dauden i anmarsj.

Mannen som berre freistar
å forbløffe hine,
manglar sikkert eitkvart.

Eg fryktar korleis det skal gå mannen min.
Det beine treet blir hogd ned først.
Den reine vasskjelda blir brukt opp først.

Det er ikkje bra -
Eg har enno ikkje møtt ein mann som elskar dyd
så takksamt som han elskar vakre kvinner.

Ei loppe
får fort den mest trufaste kvinna
til å angre at ho har på seg noko.
Det er sikkert ein smart måte
og ein klønete måte for det.
Ikkje å høyre om den siste, kan gjere livet verdt å leve.

Det var ikkje nødvendig at han skulle komme,
men han kom.
Våren kom
Oppi alderdommen min.

I dag skal eg bli mamma.
Den som nøyer seg med berre å banke
på døra til legen
kjem truleg i eit ganske vanleg ærend.
For hjelp til ein fødsel kunne vedkommande
ha hamra på døra og skrike i fistel.

For ei nyting det er
når uønskte gjestar
drar snart
og ikkje blir så lenge
som eg trudde!

I andre land finst det folk som sit i berestolar, det finst folk som ber på berestolar, og det finst folk som lagar sandalar for dei som ber på berestolar.

I morgondisen høyrer eg
lyden av ein staur som blir drive maktfullt ned i jorda.
Smakk! Smakk!

Det blir så lett gagnlaus latter
når kvinner møtest.
Ein rabiat feminist vil neppe vedgå det er slik det er.

Den som har lett for å knise og le,
får neppe vere med
i bakhald.

Ein hund
spring med ein gut -
nesten toppen av glede!

Jamvel et piggsvin
meiner at eigne ungar
er gode!

Det finst folk i verda
som har gått til arbeid før meg:
Fotavtrykka
står i rimfrosten på brua.

Bjørnejakt

Ein godseigar som likte Ullmund og også likte å gå på jakt, baud han med på bjørnejakt. Ullmund blei fylt skrekk, men måtte bli med.

Då han kom heim att etterpå, spurde einkvan han: "Korleis gjekk jakta?"

"Strålande", sa Ullmund.

"Kor mange bjørnar kom de over?"

"Ingen."

"Korleis kunne det gå strålande då?"

"Når ein jaktar bjørnar og er meg, er det like godt å ikkje komme over nokon bjørnar som helst", sa Ullmund.

Innhald


Vittigperen, vittige forteljingar, små vettige soger, korte historier, kløkt, vitsar, litteratur  

Vittigperen, vittige forteljingar, små vettige soger, korte historier, kløkt, vitsar, opp Seksjon Sett Neste

Vittigperen, vittige forteljingar, små vettige soger, korte historier, kløkt, vitsar BRUKARGAID: [Lenke]
© 2011–2016, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]