Oversyn

Vittigperen

Seksjon › 68   Sett    Søk   Førre Neste
Vittige historier fronta av villhestar.

Vitsar frå gammalt, vittige soger og historier, opp    Seksjon     Sett    Neste

Vitsar frå gammalt, vittige soger og historier. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2010–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]