Gullvekta

Vittigperen

Seksjon › 68 Sett Søk Førre Neste

Vitsar og blødmer Vittige historier å lære av kan ein prøvande halde for ein eigen sjanger - ei eiga form for blanda historier der fin humor, gjerne dobbel botn, og ikkje berre tull er greie nøklar: Hovuddraga kjem ofte fram, enda om grensene mellom sjangrar stundom er ganske vage og utviska. Somme vittige, underhaldande forteljingar er til dømes enkle vitsar.

Her kjem godt kjende historier om ein vittigper frå gammalt av. La oss kalle han Ullmund, etter Ull, "den ærerike", og mundr, vernar. Ullmund er gjennomgangsfigur i sogene her. Dei er tilpassa frå tradisjonen rundt blant andre Giufà, som kan vere sisiliansk og italiensk motsvar til Hodja Nasreddin frå i fleire soger som florerer rundt Middelhavet. Dei kan godt ha opphav i Anatolia i Tyrkia [Meir]. (Wikipedia, "Giufà")

 1. Slik er det ikkje med graskar
 2. Rett
 3. Kven kan vite?
 4. Storleg trist på ein måte
 5. Kosteleg og verdilaust
 6. To fuglar
 7. Eit spørsmål om respekt
 8. Les sjølv
 9. Nøtter
 10. Pengestønn
 11. Katten og kalvekotelettane
 12. Isbjørnfrykt i balanse
 13. Ei påliteleg kjelde
 14. Vesledottera sitt verk
 15. To døtrer
 16. Å tru den rette
 17. Innfløkte spørsmål
 18. Han fekk det som han ville med oksen sin
 19. Plagsame supar
 20. Sant nok
 21. Tubaspel
 22. Kjærasten bak skogen
 23. Han ville ikkje ha råd
 24. Kunsten å nyte
 25. Forferdeleg
 1. Esteten Ullmund
 2. Forunderleg statistikk
 3. Veit ikkje
 4. Kva Ullmund sa
 5. Makt i blikket
 6. Mellom to fjøler
 7. Kunsten å svømme
 8. Forbetra drikk
 9. Veslehusa
 10. Gjesta av ein tjuv
 11. "Eg vil ikkje komme fram!"
 12. Stuten
 13. Diktaren
 14. I selskap
 15. Tja
 16. Kompliserte tårer
 17. Den langliva skjelpadda
 18. Ei and med armar
 19. Glad i vin
 20. Enklare norsk
 21. Herlege nevar
 22. Ny tenar
 23. Preikarkona skreiv også dikt, for alt det var verdt
 24. Bjørnejakt
Vittige historier fronta av villhestar.

Gamle vitsar, vittige soger historier, opp Seksjon Sett Neste

Gamle vitsar, vittige soger historier BRUKARGAID: [Lenke]
© 2010–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]