Norsk del, Gullvekta
Dansk folkevidd  ❀ 1
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Guds allmakt

To barn snakkar om Guds allmakt, og den eine seier: "Kan Gud gjere allting?"

"Det kan du tru", svarer den andre.

"Kan han også lage ein stein så stor at han ikkje kan løfte han?"

[Uhrskov 1942, s. 72]

Innhald


Dansk samling, antologi, forteljingar, leven, danske ablegøyer, litteratur  

Uhrskov, Anders, red. Dansk folkevid. Tredie samling. København: Gyldendalske Boghandel – Nordisk Forlag, 1942:125.

Dansk folkevidd med gas, opp Seksjon Sett Neste

Dansk samling, antologi, forteljingar, leven, danske ablegøyer, o.a. BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]