Norsk del, Gullvekta
Merknadar til danske eventyr
Seksjon › 13   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar  Innhald 1   Innhald 2   Innhald 3   

Om AT-nummer, ATU-nummer og ML-nummer

"AT" viser til eit internasjonalt klassifiseringssystem for eventyr og skjemtesoger. AT-nummer har blitt ført vidare av ATU-nummer frå 2004. Dei er reviderte AT-nummer [Uther, 2004] [Meir]

AT- og ATU-nummera sorterer historietypar og motivgrupper i internasjonale eventyrkatalogar, der det er rom for godt og vel 2500 enkle intrigar, plott, og variantar.

AT-nummer som har vore i bruk i hundre år, kan vere uendra som ATU-nummer, men det er unntak og skjer i sjøen. "Skjelettet" til ATU-systemet er her: (Grovsorteringa) Dessutan er det mange hundre eventyrtypar utan tildelte AT- og ATU-nummer til denne dag.

❦❦❦❦

1. Danske eventyr

Ønska til den late guten

Fritt etter Evald Tang Kristensen 1895, 138-39 og 1995 bd 1:215-16.

I ein artikkel av Lene Andersen (2008) om hell og lykke i eventyr samla av Evald Tang Kristensen, er dette eventyret trekt fram. Å få seg kongsdotter og gild bustad etter nokså lite gjort er litt av ei bragd - men det kan komme bakslag.

Kva for oppfatningar kan ein lese ut av at hell og framgang i verda kjem ved å la seg overtale av ein frosk til ei bitte lita anstrenging - mot å få tre ønske oppfylt til takk? Folk legg ulike perspektiv på saka, men trolldom ligg nok i det – talande froskar er teikn på slikt . . .

I Andersens artikkel er nemnt vidare perspektiv omkring å vinne hell og lykke i eit bondesamfunn som var.

[Til eventyret]

Sporven og bjørnen

Henta frå Børresen 1948, s. 16-17.

[Til soga]

Reven og hanen

Frå Børresen, 1948, s. 15.

[Til soga]

Skatten

Gitt att frå Grundtvig 1876, 226-30]

[Til soga]

Grisesalet

Kjelde: Markus Hansen, Assing. Gitt att frå Lykke-Olesen og Pedersen 1983, 162-66.

Bonden i historia er frå Ty, og byen er Ålborg.

[Til soga]

Jomfruspranget

Segna er gjendikta. Forskjellen mellom segn og eventyr er stundom ikkje god å sjå. Segna finst i Jacob Grimm si samling tyske segner [1986, 1:212 o.a], og på dansk heiter ho "Jomfruspringet" i Thiele si samling [1968, 1:71].

[Til soga]

Katten

Skrøna står i Kristensens Molbo- og aggerhistorier 1905, nr. 12 (s. 8). Også denne finst mellom Grimm-eventyra på tysk.

[Til soga]

Løftet

Kristensens Molbo- og aggerhistorier 1905, nr. 114.

[Til soga]

Humla

Kristensens Molbo- og aggerhistorier 1905, nr. 107

[Til soga]

Sus og brus

Kristensens Molbo- og aggerhistorier 1905, nr. 547

[Til soga]

Råd mot tannverk

Kristensens Molbo- og aggerhistorier 1905, nr. 479

[Til soga]

Kollektbøsse på ei stong

Kristensens Molbo- og aggerhistorier 1905, nr. 379

Kollektbøsse: her står "klinkepung", som er eit dansk dialektord for "Kling-bøjtel" etter tysk kling(el)beutel. Det er ein poseforma pung som er festa til enden av ei lang stong og som blir brukt som bøsse til å samle inn kollekt og anna.

Her til lands bruker ein "kåsa" til å kalle på sau, særleg hosau. (Sjå Norsk Ordbok)

[Til soga]

Grisungar

Kristensens Molbo- og aggerhistorier 1905, nr. 38. Informant: Fru Anna Prip, Ovrø

[Til soga]

Til Løgstør

Kristensens Molbo- og aggerhistorier 1905, nr 12. Forteljinga er frå Sønder-Nissum. Maren Bonde fortalde ho. [Til soga]

Veddemål med bispen

Kristensens Molbo- og aggerhistorier 1905, nr. 403

[Til soga]

Vaktposten

Kristensens Molbo- og aggerhistorier 1905, nr. 499

[Til soga]

Veddemålet med presten

Evald Tang Kristensens Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv. København: I kommisjon, Gyldendal. 6. avdeling. 1893-94, nr 377. (p. 178-80) Informant: Peder Staid, Holstebro.

[Til soga]

Koner rår mest alle stadar

Evald Tang Kristensen. Danske skjæmtesagn, samlede af folkemunde. Århus: Forfatterens forlag, 1900, s 27-29

[Til soga]

Den tunghøyrde bonden

Evald Tang Kristensen. Danske skjæmtesagn, samlede af folkemunde. Århus: Forfatterens forlag, 1900, s 47-48. Stytta.

[Til soga]

Kua

Evald Tang Kristensen. Danske skjæmtesagn, samlede af folkemunde. Århus: Forfatterens forlag, 1900, s 72

[Til soga]

Ljåen

Evald Tang Kristensen. Danske Sagn som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter Utrykte Kilder. 1. Afdeling. Bjergfolk. København: I kommision: Gyldendahlske Boghandel, 1892. Nr. 124. Forteljar: Nis Callesen

[Til soga]

Peder og dei tre kjempene

Originalen heiter "Kæmpernes drab". Eventyret blei først gitt ut i 1873, og er med i Kristensen og Arnstads Eventyr fra Jylland II (1998, 206-14). Den som fortalde eventyret til Kristensen, var læraren Trøstrup i Torsted.

[Til soga]

Kongsdottera på glasberget

AT 530: Kongsdottera på glasberget

Kristensen, Evald Tang, saml. Danske Sagn, som de har lydt i folkemunde. Udelukkende efter utrykte Kilder. Samlede og til Dels Optegnede af Evald Tang Kristensen. 1. Afdeling: Bjærgfolk. Kjøbenhavn: I kommisjon, Gyldendalske, 1892.

Tre brør blir ein etter ein sendt for å vakte ei løe eller ei eng som om natta blir ramponert av eit monster. Dei to eldste brørne blir skremde vekk, men den yngste lykkast og sikrar seg ved det hestar og rustning. Takk vere dei rir han til kongsgarden utan å bli kjent og tar gulleple eller lenker frå ei kongsdotter som har blitt sett høgt opp, på eit glasberg, tilmed. Alle friarane blir samla, så kongen kan finne han som rei så høgt og vann, og då gir helten seg til kjenne og giftar seg med kongsdottera.

[Til soga]

2. Danske segner

Sølehaugen ved enden av bordet

Evald Tang Kristensen. Danske Sagn, som de har lydt i folkemunde. 1. Afdeling: Bjærgfolk. Kjøbenhavn: I kommisjon, Gyldendalske, 1892, nr. 455. Fortalt av Marie Sandal.

[Til soga]

Barna og hovudskallen

Attforteljing

[Til soga]

Enno ikkje

Evald Tang Kristensen. Danske skjæmtesagn nr 164.

[Til soga]

Den svarte puddelen gøydde

Evald Tang Kristensen. Danske Sagn, som de har lydt i folkemunde. 1. Afdeling: Bjærgfolk. Kjøbenhavn: I kommisjon, Gyldendalske, 1892,nr 257. Fortalt av Thomas Nielsen, Klattrup.

[Til soga]

Å sy i ein knapp

Evald Tang Kristensen. Danske Sagn, som de har lydt i folkemunde. 1. Afdeling: Bjærgfolk. Kjøbenhavn: I kommisjon, Gyldendalske, 1892, nr. 257 - J. Terkelsen, Tørring. 339. "Lærer Jensen-Juul, der forhen var i Hammer, men nu boer her i Tørring, har fortalt mig det."

[Til soga]

Trollfest

Evald Tang Kristensen. Danske Sagn, som de har lydt i folkemunde. 1. Afdeling: Bjærgfolk. Kjøbenhavn: I kommisjon, Gyldendalske, 1892, nr. 450. Frå Sødring.

[Til soga]

Spinnekvinna syng

Evald Tang Kristensen. Danske Sagn, som de har lydt i folkemunde. 1. Afdeling: Bjærgfolk. Kjøbenhavn: I kommisjon, Gyldendalske, 1892, nr. 238. Forteljar: J. Grønb. Pedersen.

[Til soga]

Ein bitte liten mann og kua hans

Evald Tang Kristensen. Danske Sagn som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter Utrykte Kilder. 1. Afdeling. Bjergfolk. København: I kommision: Gyldendalske Boghandel, 1892, nr. 140. Forteljar: Marie Sandal

[Til soga]

Brød og anna

Evald Tang Kristensen. Danske Sagn som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter Utrykte Kilder. 1. Afdeling. Bjergfolk. København: I kommision: Gyldendalske Boghandel, 1892, nr. 140. Forteljar: Marie Sandal

[Til soga]

Med raude nissehuer

Evald Tang Kristensen. Danske Sagn som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter Utrykte Kilder. 1. Afdeling. Bjergfolk. København: I kommision: Gyldendalske Boghandel, 1892, nr. 465. Forteljar: Hans Nielsen, Todberg

[Til soga]

Gullsaksa

Evald Tang Kristensen. Danske Sagn som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter Utrykte Kilder. 1. Afdeling. Bjergfolk. København: I kommision: Gyldendalske Boghandel, 1892, nr. 457. Forteljar: Lærar Petersen, Hurup.

[Til soga]

Dvergane

Evald Tang Kristensen. Danske Sagn som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter Utrykte Kilder. 1. Afdeling. Bjergfolk. København: I kommision: Gyldendalske Boghandel, 1892, nr. 140. Forteljar: Marie Sandal

[Til soga]

Kua blei trua

Evald Tang Kristensen. Danske Sagn som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter Utrykte Kilder. 1. Afdeling. Bjergfolk. København: I kommision: Gyldendalske Boghandel, 1892, nr. 140. Forteljar: Marie Sandal

[Til soga]

Bergmann på gilde

Evald Tang Kristensen. Danske Sagn som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter Utrykte Kilder. 1. Afdeling. Bjergfolk. København: I kommision: Gyldendalske Boghandel, 1892, nr. 140. Forteljar: Marie Sandal

[Til soga]

Deig og brød

Kristensen, Evald Tang, saml. Danske Sagn, som de har lydt i folkemunde. 1. Afdeling: Bjærgfolk. Kjøbenhavn: I kommisjon, Gyldendalske, 1892, nr. 248. Fortald av G. J.

[Til soga]

Gryn og mjøl

Kristensen, Evald Tang, saml. Danske Sagn, som de har lydt i folkemunde. 1. Afdeling: Bjærgfolk. Kjøbenhavn: I kommisjon, Gyldendalske, 1892, nr. 473. Forteljar: F. L. Grundtvig.

[Til soga]

Gjødselhaugen

Evald Tang Kristensen, saml. Danske Sagn, som de har lydt i folkemunde. 1. Afdeling: Bjærgfolk. Kjøbenhavn: I kommisjon, Gyldendalske, 1892, nr. 603. Forteljar: Pastor Christensen, Hurup.

[Til soga]

Klodskovkona og søstera hennar

Kristensen, Evald Tang, saml. Danske Sagn, som de har lydt i folkemunde. 1. Afdeling: Bjærgfolk. Kjøbenhavn: I kommisjon, Gyldendalske, 1892, nr. 471. Fortalt av C. Grove.

[Til soga]

Fullt av dvergar på Snedsted

Kristensen, Evald Tang, saml. Danske Sagn, som de har lydt i folkemunde. 1. Afdeling: Bjærgfolk. Kjøbenhavn: I kommisjon, Gyldendalske, 1892, nr. 480. Fortalt av Hans Kristiansen, Vokslev.

[Til soga]

Trolltatt i Grynderup

Kristensen, Evald Tang, saml. Danske Sagn, som de har lydt i folkemunde. 1. Afdeling: Bjærgfolk. Kjøbenhavn: I kommisjon, Gyldendalske, 1892, nr. 835. Frå Glenstrup.

[Til soga]

Hunden på tønna

Kristensen, Evald Tang, saml. Danske Sagn, som de har lydt i folkemunde. 1. Afdeling: Bjærgfolk. Kjøbenhavn: I kommisjon, Gyldendalske, 1892, nr. 1258. Fortalt av løytnant Jensen ved M. Balle.

[Til soga]

Skaftet på omnsraka

Gitt att frå to forteljingar I Kristensen, Evald Tang, saml. Danske Sagn, som de har lydt i folkemunde. 1. Afdeling: Bjærgfolk. Kjøbenhavn: I kommisjon, Gyldendalske, 1892, nr. 407 og 413, som er to forteljingar, av Henrik Jensen på Svindinge, og Sødinge skole.

[Til soga]

Ropet frå Lindberg-bakken

Evald Tang Kristensen, saml. Danske Sagn, som de har lydt i folkemunde. 1. Afdeling: Bjærgfolk. Kjøbenhavn: I kommisjon, Gyldendalske, 1892, nr. 330. Fortalt av Anders Kristensen, Tørring.

[Til soga]

Kanna og steinen

Kristensen, Evald Tang, saml. Danske Sagn, som de har lydt i folkemunde. 1. Afdeling: Bjærgfolk. Kjøbenhavn: I kommisjon, Gyldendalske, 1892, nr. 778. To kjelder slått saman: Ole Mønsted, Hulbæk - og ei frå Søby, Fjenns herad.

[Til soga]

3. Dansk folkevidd

Mange poteter

Kristensen, Evald Tang, samlar. Molbo- og Aggerbohistorier samt Andre dermed Beslægtede Fortællinger. Samlede af folkemunde. Anden Samling. Århus: Forfatterens forlag, 1903, nr 435. Fortald av S. Alkærsig, Mellerup.

[Til spøken]

Ønskesteinen

I Vibeke Arndal 2000, III:165-168. Forteljar: Gardkona Maren Sørensdatter, Ålborg.

[Til spøken]

Guds allmakt

Anders Uhrskov. Dansk folkevid. Tredie samling. København: Gyldendalske Boghandel – Nordisk Forlag, 1942, s, 72

[Til spøken]

Fastetida

I Vibeke Arndal 1998, II:129-130. Forteljar: Niels Pedersen i Mejrup. Attgiving.

[Til soga]

På biblioteket

Anders Uhrskov, Anders, red. Dansk folkevid. Tredie samling. København: Gyldendalske Boghandel – Nordisk Forlag, 1942, s. 125.

[Til soga]

Luftslotta

I Vibeke Arndal 1998, II:124. Forteljar Lærar C. Brøgger i Ravnkilde, Års.

[Til soga]

Drikke

Anders Uhrskov. Dansk folkevid. Tredie samling. København: Gyldendalske Boghandel – Nordisk Forlag, 1942, s. 52.

[Til soga]

Å gifte seg

Evald Tang Kristensen, Evald Tang, samlar. Molbo- og Aggerbohistorier samt andre dermed beslægtede fortællinger. Samlede af folkemunde. Anden samling. Forfatterens forlag. Jacob Zeuners bogtrykkeri. Århus. 1903, nr. 18, og

Evald Tang Kristensen, Evald Tang, Peder Lykke-Olesen og Ole Pedersen. Skattegraveren: En Evald Tang Kristensen antologi. Varde: Dansklærerforeningen / Skov, 1983, nr. 28.

[Til soga]

Med eit mannfolk

Kristensen, Evald Tang, samlar. Molbo- og Aggerbohistorier samt andre dermed beslægtede fortællinger. Samlede af folkemunde. Viborg: F.V. Backhausen, 1982, nr. 33.

[Til soga]

Gåter

Kristensen, Evald Tang, saml. Danske folkegaader. Struer, Eige forlag, 1913.

[Til soga]

Munnhell

Kristensen, Evald Tang, samlar. Danske ordsprog og mundheld, skjæmtsprog, stedlige talemider, ordspil og samtaleord. København, Gyldendalske boghandel (i kommisjon), 1890.

[Til soga]

Ordspråk

Kristensen, Evald Tang, samlar. Danske ordsprog og mundheld, skjæmtsprog, stedlige talemider, ordspil og samtaleord. København, Gyldendalske boghandel (i kommisjon), 1890.

Kristensen, Evald Tang, Peter Lykke-Olesen og Ole Pedersen. Skattegraveren: En Evald Tang Kristensen antologi. Varde: Dansklærerforeningen/Skov, 1983. ⍽▢⍽ Årgang 1886 av tidsskriftet Skattegraveren, som kom ut i tolv omfattande band og eitt Efterslæt til Skattegraveren.

[Til soga]

  Innhald 1   -   Innhald 2   -   Innhald 3  


Danske eventyr, merknadar, litteratur  

Andersen, Lene. "Held og lykke: Forestillinger om lykke i sagn og eventyr optegnet af folkemindesamleren Evald Tang Kristensen omkring 1870". Fortid og Nutid, juni 2008, s. 83-106.

Bødker, Laurits. Danske folkeeventyr. København: Rosenkilde og Bagger, 1960.

Børresen, Aage. Eventyr for alle pengene.. København: Gad, 1958.

Basile, Giambattista. The Pentamerone. Tr. Benedetto Croce. 2 band. London: Lane the Bodley Head, 1932.

Ellekilde, Hans. Vore danske folkeæventyr. Første udvalg, København: Det Schønbergske, 1928.

Ewald, Carl, tr. Grimms samlede eventyr. København: Nyt Nordisk Forlag, 1987.

Gregersen, Torben. Varulve, lygtemænd og andre danske sagnvæsener. København: Lademann, 1988.

Grimm Brothers. Grimm's Fairy Tales. London: Penguin Classics, 1995.

Grimm, Jacob Ludwig Karl. The German Legends of the Brothers Grimm. Vol. 1. Ed. and tr. Donald Ward. Philadelphia: The Institute for the Study of Human Issues, 1981.

Grimm, Jacob Ludwig Karl. The German Legends of the Brothers Grimm. Vol. 2. Ed. and tr. Donald Ward. Philadelphia: The Institute for the Study of Human Issues, 1981.

Grimm, Jacob. Deutsche Sagen. Berlin: Neues Leben, 1986.

Grundtvig, Svend, red. Danske Folkeæventyr. Bind 1. København: Hans Reitzel, 1876.

Grundtvig, Svend, red. Danske Folkeæventyr. Bind 2. København: Hans Reitzel, 1878.

Gyldendal. Molboerne. 8.utg. København: Gyldendal, 1965.

James, John W., and Russell Friedman. The Grief Recovery Handbook. 20th Anniversary Expanded ed. New York: HarperCollins, 2009.

Kristensen, Evald Tang, samlar. Danske folkegaader. Struer, Eige forlag, 1913.

Kristensen, Evald Tang, samlar. Danske ordsprog og mundheld, skjæmtsprog, stedlige talemider, ordspil og samtaleord. København, Gyldendalske boghandel (i kommisjon), 1890.

Kristensen, Evald Tang. Danske Sagn som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter Utrykte Kilder. 1. Afdeling. Bjergfolk. København: I kommision: Gyldendalske Boghandel, 1892.

Kristensen, Evald Tang, red. Danske sagn som de har lydt i Folkemunde. Ny Række. 6. Afdeling: Djævelkunster; Kloge Mænd og Koner; Hekseri; Sygdomme. København: Reitzel, 1936 (og Århus 1892-1901 før det).

Kristensen, Evald Tang. Eventyr fra Jylland, ved Vibeke Arndal. Odense: Odense Universitetsforlag, 1995.

Kristensen, Evald Tang. Eventyr fra Jylland II, ved Vibeke Arndal. Odense: Odense Universitetsforlag, 1998.

Kristensen, Evald Tang. Eventyr fra Jylland III, ved Vibeke Arndal. Odense: Odense Universitetsforlag, 2000.

Kristensen, Evald Tang. Eventyr fra Jylland, Tredje Samling (Jyske Folkeminder, bd. 12), 1895, s. 138-39 (nr. 28).

Kristensen, Evald Tang. Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv. 6. afdeling. København: I kommisjon, Gyldendal. 1893-94.

Kristensen, Evald Tang. Molbo- og aggerbohistorier, samt andre dermed beslægtede fortællinger. København: F. V. Backhausen's bogtrykkeri, I kommisjon hos Gyldendal, Kjøbenhavn, 1905, nr. 12 (s. 8).

Kristensen, Evald Tang, samlar. Molbo- og Aggerbohistorier samt andre dermed beslægtede fortællinger. Samlede af folkemunde. Viborg: F.V. Backhausen, 1982.

Kristensen, Evald Tang, samlar. Molbo- og Aggerbohistorier samt Andre dermed Beslægtede Fortællinger. Samlede af folkemunde. Anden samling. Forfatterens forlag. Jacob Zeuuers bogtrykkeri. Århus. 1903.

Kristensen, Evald Tang, Peder Lykke-Olesen og Ole Pedersen. Skattegraveren: En Evald Tang Kristensen antologi. Varde: Dansklærerforeningen/Skov, 1983. ⍽▢⍽ Årgang 1886 av tidsskriftet Skattegraveren, som kom ut i tolv omfattande band og eitt Efterslæt til Skattegraveren.

Lykke-Olesen, Peder, og Ole Pedersen, red. Skattegraveren: En Evald Tang Kristensen antologi. København: Dansklærerforeningen/Skov, 1983.

Nielsen, Egon. Skyggen og andre danske folkesagn. København: Vindrose, 1980.

Ramløv, Preben. Danske folkeeventyr. København: Gyldendal, 1983.

Thiele, Just Mathias. Danmarks folkesagn, 3 band. (red., Per Skar). København: Rosenkilde og Bagger, 1968.

Toggerbo, Rasmus. De gamle molbohistorier. Ebeltoft: Elles Boghandel, 1982.

Uhrskov, Anders, red. Dansk folkevid. Tredie samling. København: Gyldendalske Boghandel – Nordisk Forlag, 1942.

Uther, Hans-Jörg. The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. Vols 1-3. FF Communications No. 284-86, Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2004.

Danske eventyr, merknadar, opp    Seksjon     Sett    Neste

Danske eventyr, merknadar. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2000–2019, Tormod Kinnes. [E‑post]