Oversyn

Dansk folkevidd

Seksjon › 15   Sett    Søk   Førre Neste

Dansk folkevidd og lune (humør og humor) har mange utslag. Mellom dei er likeframme glis - danske grin (med gapskrattar og verre).

Dansk antologi, ei samling kyllingar, Utsnitt

Dansk folkevidd, danske historier, antologi Danmark, opp    Seksjon     Sett    Neste

Dansk folkevidd, danske historier, antologi Danmark. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2013–2019, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]