Norsk del, Gullvekta
Dansk folkevidd  ❀ 2
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

På biblioteket

På eit folkebibliotek i København undra personalet seg mykje over ein ti år gammal gut som kom med jamne mellomrom og lånte åtte av dei tjukkaste bøkene deira på lånekortet til mora og faren. Ein dag kunne ikkje ein av bibliotekarane dy seg, men kommenterte at dei leste fole fort heime hos guten.

"Lese!" sa guten med forakt. "Far bruker bøkene når buksene hans skal ligge i press!"

Innhald


Dansk folkevidd med gas, litteratur  

Uhrskov, Anders, red. Dansk folkevid. Tredie samling. København: Gyldendalske Boghandel – Nordisk Forlag, 1942:125.

Dansk folkevidd med gas, opp Seksjon Sett Neste

Dansk folkevidd med gas. BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]