Norsk del, Gullvekta
Dansk folkevidd  ❀ 4
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Å gifte seg

Etter at ein halvgammal bonde var blitt enkemann, sat han att med ein vaksen son som verka kvinnesky enda han snart var tretti. Den gamle var ikkje flink til å stelle i heimen, og derfor var alt i huset uhyggeleg og uryddig. Han sa derfor til sonen: "Hadde berre mor di levd lenger."

Heimen forfall stadig meir, og til sist likna far og son to fugleskremsel. Då sa faren til sonen: "No er du i den alderen du burde tenke på å gifte deg." Han meinte at ei ung kone fekk betre stell på hushaldet. Sonen tagde, for han kjente ikkje noka kvinne godt nok til å tale med ho om slikt. I lang tid etterpå hadde ikkje faren anna å snakke om enn at sonen skulle gifte seg. Det enda med at sonen blei lei av det og spurde: "Korleis skal eg gjere det då?"

"Korleis?" sa faren. "Korleis går andre fram? Du skulle bli godt kjent med ho - slik blei iallfall eg gift."

"No vel", sa sonen, "du fekk jo mor. Men eg vil bli nødt til finne ei heilt framand ei."

(Sett saman av Kristensen 1903, nr 18; 1987, nr 28)

I alle land

Ein liten gut spør far: "Er det sant at i somme land kjenner ikkje mannen kona si før han gifter seg med ho?"

"Det skjer i alle land, son."

Med eit mannfolk

Ein bonde kom ein gong inn til ein sakførar i samband med nokre pengesaker. Sakføraren spurde om kven han var gift med. Bonden svarte: "Med eit kvinnfolk."

"Det er då ikkje noko svar", sa den andre ergeleg, "det er vi jo alle."

"Nei", svarte bonden, "søstera mi er gift med eit mannfolk."

(Kristensen 1892, nr. 33)

⚶ ⚶ ⚶

"Lev kvar dag som det var din siste. Ein dag vil du nok få rett."

Innhald


Dansk samling, antologi, forteljingar, leven, danske ablegøyer, litteratur  

Kristensen, Evald Tang, saml. Molbo- og Aggerbohistorier samt andre dermed beslægtede fortællinger. Samlede af folkemunde. Viborg: F.V. Backhausen, 1982.

Kristensen, Evald Tang, saml. Molbo- og Aggerbohistorier samt andre dermed beslægtede fortællinger. Samlede af folkemunde. Anden samling. Forfatterens forlag. Jacob Zeuuers bogtrykkeri. Århus. 1903.

Kristensen, Evald Tang, Peter Lykke-Olesen og Ole Pedersen. Skattegraveren: En Evald Tang Kristensen antologi. Varde: Dansklærerforeningen/Skov, 1983. – Årgang 1886 av tidsskriftet.

Dansk folkevidd med gas, opp Seksjon Sett Neste

Dansk samling, antologi, forteljingar, leven, danske ablegøyer, o.a. BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]