Norsk del, Gullvekta
Dansk folkevidd  ❀ 3
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Drikke

Politimeisteren hadde høyrt om ei avhaldskro som selde skattepliktig øl. Han drog ut til staden i lag med fullmektigen sin og bestilte to pils. Straks kom det to "sterke" på bordet.

"Det skulle ikkje vere ein slik ein", sa politimeisteren. "Det skal vere ein lys ein."

"Kan du ikkje drikke ein slik ein, har du ikkje lyst på øl", sa kromannen roleg.

"Veit De kven De snakkar med?" spurde politimeisteren strengt. "Det er politimeisteren, og eg kan ta løyvet frå Dykk."

"Nei, det kan De ikkje", svarte kromannen like uforstyrra.

"Kva, kan eg ikkje? Det skal eg vise Dykk."

"Nei," heldt kromannen fram, "for eg har ikkje."

[Uhrskov 1942, s. 52]

Innhald


Dansk samling, antologi, forteljingar, leven, danske ablegøyer, litteratur  

Uhrskov, Anders, red. Dansk folkevid. Tredie samling. København: Gyldendalske Boghandel – Nordisk Forlag, 1942:125.

Dansk folkevidd med gas, opp Seksjon Sett Neste

Dansk samling, antologi, forteljingar, leven, danske ablegøyer, o.a. BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]