Oversyn

Hulder, gjenferd og sjøormar

Seksjon › 28   Sett    Søk   Førre Neste

"Sjøormen oppholder seg i vann, sjø eller hav", skriv Wikipedia om fabeldyret vi kallar sjøorm.

Modifisert utsnitt av Johan Tiréns Näcken, for sjøorm, gjenferd, spøkelse

Hulder, sjøorm, gjenferd, spøkelse, opp    Seksjon     Sett    Neste

Hulder, sjøorm, gjenferd, spøkelse. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2002–2019, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]