Oversyn

Hulder, gjenferd og sjøormar

Seksjon › 28   Sett    Søk   Førre Neste

Sjøorm, hulder, gjenferd, spøkelse "Etter fleire år med ivrig forsking og tusenvis av observasjonar er sjøormen like mystisk i dag som han har vore i mange hundre år." - Rolv Langstrøm (1996:185).

Kven forskar?

Modifisert utsnitt av Johan Tiréns Näcken, for sjøorm, gjenferd, spøkelse

Hulder, sjøorm, gjenferd, spøkelse, opp    Seksjon     Sett    Neste

  Boka: Rolv Langstrøm. Den mystiske sjøormen. Oslo: Samlaget, 1996.

Hulder, sjøorm, gjenferd, spøkelse. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2002–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]