Norsk del, Gullvekta
Franske ordspråk ≍ Proverbes français
Seksjon › 21 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

N

Ein lærd gap er ein større gap enn ein gap som veit ingenting.

Un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant.

Gapane [dei galne] er nyttigare for dei vise enn dei vise er for gapane [dei galne].

Les fous sont plus utiles aux sages que les sages aux fous.

Gap er den som beint gløymer seg sjølv.*

Fou est qui s'oublie.

Innhald


Proverbes français, franske ordspråk, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Proverbes français, franske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbes français, franske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]