Norsk del, Gullvekta
Franske ordspråk ≍ Proverbes français
Seksjon › 21 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

M

Et som du vil og drikk vin edru.* • Jf. Eat at pleasure, drink by measure.

Manger à volonté, buvez en sobriété.

Første delen, "som du vil", kan ein godt forstå dit hen at du vil ete godt nok, som ikkje er uforstandig - sidan livet fort blir hardt elles. Siste delen, "drikk vin edru", er betre enn "med måte" som åtvaring mot å drikke seg full og fullare og med tida utvikle skrumplever, og mot dei mange falla som følger alkoholisme i heim og arbeid - noko slikt. Alkohol-sott har øydelagt bra heimar, og kan gi skrumplever i langdrag. [◦Franske med skrumplever - talfestingar]

Mot vanhell - eit godt hjarte. [Om det ikkje hjelper i augeblinken, er godt hjartelag eit gode same kva, sub specie aeternitatis (fræ ævas synsstad).]

Contre mauvaise fortune bon coeur.

Éin blomst er ingen blomsterkrans. [Det skal meir til.]

Une fleur ne fait pas guirlande.

Innhald


Proverbes français, franske ordspråk, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Proverbes français, franske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbes français, franske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]