Oversyn

Franske ordspråk ≍ Proverbes français

Seksjon › 21   Sett    Søk   Førre Neste

Franske ordspråk ordtak, proverbes français 138 franske ordspråk. Franske ordspråk har italienske og latinske slektningar. Mange fann vegen til engelsk frå middelalderen og utetter.

Proverbes français en norvégien et français.

 A  B  D  E  F  G  H  I  J  K  L
 M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Z-

François Boucher (1703–1770). Are They Thinking About the Grape? 1747. Utsnitt.
"Er det drua dei tenker på?" heiter bildet.

Proverbes français en norvégien et françai, franske ordspråk, opp    Seksjon     Sett    Neste

Proverbes français en norvégien et françai, franske ordspråk. Brukargaid  ᴥ  User's Guide  ᴥ  Disclaimer
© 2013–2018, Tormod Kinnes, MPhil [Email]