Norsk del, Gullvekta
Franske ordspråk ≍ Proverbes français
Seksjon › 21 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

P

Ættestoltheita ber mykje tyranni i seg.*

L'orgeuil de la naissance a bien des tyrannies.

Det er for seint å stenge stallen når hestane er stolne.

Il est trop tard de fermer l'écurie quand les chevaux sont pris.

Den penaste kvinna kan berre gi det ho har.

La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a.

Det finst risknippe og risknippe [Det finst samanbunta greiner og samanbunta greiner. [Meininga: Ikkje alle er like.]

Il y a fagots et fagots.

Innhald


Proverbes français, franske ordspråk, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Proverbes français, franske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbes français, franske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]