Norsk del, Gullvekta
Franske ordspråk ≍ Proverbes français
Seksjon › 21 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

R

Dei som snakkar mykje, kan prove svært lite.

Ceux qui parlent beaucoup savent prouver très peu.

Å le av vettige er toskars særrett.

Rire des gens d'esprit, c'est le privilege des sots.

Hadde vi ingen feil sjølve, godta vi oss neppe så mykje over å merke dei hos andre.*

Si nous n'avions pas de defauts, nous ne prendrions pas tant de plaisir a en remarquer dans les autres.

Dei som liker Bertrand, får vel like hunden hans også.*

Qui aime Bertrand, aime son chien.

Innhald


Proverbes français, franske ordspråk, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Proverbes français, franske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbes français, franske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]