Norsk del, Gullvekta
Bhagavad Gita
Seksjon › 9 Sett Søk Førre Neste

Yoga-ord

Reservasjonar Innhald  

12

Krishna:

Dei som samlar sinnet om meg, held sansane i taume og er likevektige der dei ferdast, opptatt av det går vel for alle [gode], dei kjem til meg. (12.3, 4)

Dei som mediterer vel på meg, dei bergar eg frå verdshavet. 12.6, 7)

Om du ikkje klarer å samle sinnet stødig om meg, så mediter så ofte og rett som det går. (12.9 mod)

Går heller ikkje dette, så gjer det du gjer for meg. (12.10 stytta)

Sjølvkjennskap er betre enn meditasjonsøving; god meditasjon er betre enn kunnskap om materielle forhold. Det følger ein fred med å gi rett avkall på gjengse tilpassingar. (12.12)

Den som er vennleg og likevektig og stø i meditasjon, har eg kjær. (12.13, 14, stytta)

Den kunnige som har meg kjær, er også kjær for meg. (12.16-19, stytta)

Innhald


Bhagavad Gita, Bhagavadgita, Bhagavad-Gita, nynorsk, litteratur  

Kjeldene: [Bøker]

Bhagavad Gita, Bhagavadgita, Bhagavad-Gita, nynorsk, opp Seksjon Sett Neste

Bhagavad Gita, Bhagavadgita, Bhagavad-Gita, nynorsk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]