Norsk del, Gullvekta
Bhagavad Gita
Seksjon › 9 Sett Søk Førre Neste

Yoga-ord

Reservasjonar Innhald  

4

Mange gongar har eg blitt født, og det har du også . . . Eg kjenner til dei alle. (5)

Sjølv om eg eg ufødt, blir eg født . . . (6)

Fridd frå tilknyting, angst og sinne, opptatt i meg . . . har mange vunne mitt Vesen. (10)

Dei som lengtar etter suksess i denne verda, ofrar . . . (12)

Dei som prøvde å vinne fridom i gammal tid, gjorde eitkvart. Gjer som dei, gjer det som dei gjorde. (15)

Den som ser ikkje-handlingar i handlingar, og handlingar i ikkje-handlingar, er ein yogi. (18)

Jamfør: "Den som kun tar spøk for spøk og alvor kun alvorleg, han og ho har faktisk fatta begge deler dårleg." (Det første Kumbels Gruk av Piet Hein)

Dei som byr livsandedrag til Livsanden, får øydelagt mange synder. (*30)

Alle gjerningar kulminerer i klokskap. (33)

Slik som elden gjer brensel til oske, gjer rette kunnskapselden handlingane til oske. (37)

Innhald


Bhagavad Gita, Bhagavadgita, Bhagavad-Gita, nynorsk, litteratur  

Kjeldene: [Bøker]

Bhagavad Gita, Bhagavadgita, Bhagavad-Gita, nynorsk, opp Seksjon Sett Neste

Bhagavad Gita, Bhagavadgita, Bhagavad-Gita, nynorsk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]