Norsk del, Gullvekta
Bhagavad Gita
Seksjon › 9 Sett Søk Førre Neste

Yoga-ord

Reservasjonar Innhald  

4

Krishna:

Mange gongar har eg blitt fødd, og det har du også . . . Eg kjenner til dei alle. (4.5)

Sjølv om eg er ufødt [av vesen], blir eg født [i framtoning] . . . (4.6)

Fridd frå tilknyting, angst og sinne, opptatt i meg . . . har mange vunne mitt Vesen. (4.10)

Dei som lengtar etter suksess i denne verda, dei ofrar . . . (4.12)

Dei som prøvde å vinne fridom i gammal tid, gjorde eitkvart. Gjer som dei, gjer det som dei gjorde. (4.15)

Den som ser ikkje-handlingar i handlingar, og handlingar i ikkje-handlingar, er ein yogi. (4.18)

Dei som byr livsandedrag til Livsanden, får øydelagt mange synder. (4.30)

Alle gjerningar kulminerer i klokskap. (4.33)

Slik som elden gjer brensel til oske, gjer rette kunnskapselden handlingane til oske. (4.37)

Innhald


Bhagavad Gita, Bhagavadgita, Bhagavad-Gita, nynorsk, litteratur  

Kjeldene: [Bøker]

Bhagavad Gita, Bhagavadgita, Bhagavad-Gita, nynorsk, opp Seksjon Sett Neste

Bhagavad Gita, Bhagavadgita, Bhagavad-Gita, nynorsk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]