Norsk del, Gullvekta
Ordspråk og sitat
Seksjon › 13 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

G

Godt med nye skor, men dei inngåtte passar jamt best ei tid.

Gras, det er rett ofte ein oversett faktor for godt liv og velvære.

Alle kornsortane høyrer til grasfamilien: havre, rug, bygg, kveite, ris, mais, durra, sukkerr°yr, bambus, timotei og raps. Dessutan kan godlukt og grønt gjere mykje for trivsel og velvåre.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Ordtak, sitat, tankar, maksimar eller levereglar, opp Seksjon Sett Neste

Ordtak, sitat, tankar, maksimar eller levereglar BRUKARGAID: [Lenke]
© 2016–2017, Tormod Kinnes [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]