Norsk del, Gullvekta
Indisk visdom
Seksjon › 42 Sett Søk Førre Neste

Yoga-ord

Reservasjonar Innhald  

Indisk visdom: Fortale

Saml deg slik rikdom som ikkje har noko å frykte frå kongar og tjuvar, og som ikkje sviktar og forlèt deg i dauden.

Amass that wealth which has nothing to fear from kings or thieves, and which does not desert you in death. - Mahabharata

Kva slags rikdom har slike kjenneteikn? Det er godt å vite. Med orda kjem ein eit stykke oppetter. Derifrå kan ein nå høgare om ein lærer å sanne seg sjølv i meditasjon, fortel mellom andre ◦Maharishi Mahesh Yogi.

Innhald


Indisk visdom frå mange kjelder, litteratur  

Bhaktivedanta, Srila Prabhupada. Bhagavad-Gita as It Is. London: Collier MacMillan, 1972.

Chatterjee, Satischandra, and Dhirendramohan Datta. An Introduction to Indian Philosophy. 7th ed. Calcutta: University of Calcutta, 1968.

Dasgupta, Surendranath. A History of Indian Philosophy. Bd. 1-5. Cambridge: Cambridge University Press, 1922, 1932, 1940, 1949, og 1955.

Flood, Gavin. An Introduction to Hinduism. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Gansten, Martin, oms. Bhagavad Gita: Vishet och yoga. Nora: Bokförlaget Nya Doxa, 2008.

Heimann, Betty. Indian and Western Philosophy: A Study in Contrasts. London: George Allen and Unwin, 1937.

Johnson, W. J., oms. The Bhagavad Gita. Paperback reissue ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Katz, Vernon, og Thomas Egenes. The Upanishads: A New Translation. New York: Jeremy P. Tarcher / Penguin, 2015.

Leirfall, Jon: Meierifesten. Sant og usant frå Trøndelag. Oslo: Samlaget, 1969.

Mascaró, Juan, oms. The Upanishads. London: Penguin Classics, 1965.

Nikhilananda, Swami. The Upanishads, Bd. 1-4. New York: Ramakrishna Vivekanada Center, 1977.

Prabhavananda, Swami. The Spiritual Heritage of India. 2. utg. Hollywood: Vedanta, 1969.

Radhakrishnan, Sarvepalli., red. The Cultural Heritage of India, Bd 1-7. Calcutta: Ramakrishna Institute. Bd 1: 2. utg. 1958. Bd. 2: 2. utg. 1962. Bd. 3: 2. utg. 1953. Bd. 4: 2. utg. 1956. Bd. 5: 1978. Bd. 6: 1986. Bd. 7-1: 2006.

Rao, T. M. Bhrigu Samhita. New Delhi: Hindology Books, 2008.

Indisk visdom frå mange og gamle kjelder, opp Seksjon Sett Neste

Indisk visdom frå mange og gamle kjelder BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes, MPhil. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]