Oversyn

Indisk visdom

Seksjon › 42   Sett    Søk   Førre Neste

Indisk visdom av gammalt opphav India har store skattar. Her nokre på nynorsk og dels engelsk.

A selection of referenced Indian sayings, all in Norwegian, some in English too.

 A  B  D  E  F  G  H  I  J  K  L
 M  N  O  P  R  S  T  U  V  W-

Indisk visdom frå mange og gamle kjelder - fronta med Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896–1977) går morgontur

Indisk visdom frå mange og gamle kjelder, opp    Seksjon     Sett    Neste

Indisk visdom frå mange og gamle kjelder. Brukargaid  ᴥ  User's Guide  ᴥ  Disclaimer
© 2016–2018, Tormod Kinnes, MPhil [Email]