Norsk del, Gullvekta
Indisk visdom
Seksjon › 42 Sett Søk Førre Neste

Yoga-ord

Reservasjonar Innhald  

A

Somme filosofar seier at den frambrakte materielle verda er falsk, men etter Bhagavad-gitas lære eller Vishnu-tilhengarane si, er det ikkje slik.*

Some philosophers say that the manifestation of material nature is false, but according to the philosophy of Bhagavad-gita or according to the philosophy of the Vaishnavas, this is not so. - Srila Prabhupada, The Bhagavad-Gita as It Is, Innleiinga

Å erkjenne Guddommens Person, Krishna, er å sanne oversanselege grunntrekk - vering (Sat), medvett (Chit), og glede, lykke, sæle (Ananda) - i fullstendig form.*

Realization of the Personality of Godhead, Krishna, is realization of all the transcendental features: sat, citand ananda (being, knowledge, bliss) in complete vigraha (form). - Ibid., same stad.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Indisk visdom frå mange og gamle kjelder, opp Seksjon Sett Neste

Indisk visdom frå mange og gamle kjelder BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]