Norsk del, Gullvekta
Irske ordspråk – Irish Proverbs
Seksjon › 30 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

A

Akset med mest korn er det som bøyer seg djupast.* [Mykje brukt som metafor på at store menneske maktar å vere smålåtne. Med narrar kan det vere så forskjellig.]

The heaviest ear of corn is the one that lowliest hangs its head. (This expresses the humility of the truly great, and it implies that the grandest characters are not always to be found among those of most elevated rank.)

Alt blir (før eller seinare) brukt og fortært.

Everything is (sooner or later) consumed.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire, opp Seksjon Sett Neste

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]