Norsk del, Gullvekta
Irske ordspråk – Irish Proverbs
Seksjon › 30 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

B

Behageleg utvendig, mørk og dyster innantil. [Det blir sagt om nokon som smiler og verkar søt for andre i omgivnadene, men som er ekkel og ikkje til å halde ut heime.)

Pleasant on the outside, dark and gloomy on the inside.

Betre at hunden lograr for deg enn gøyr mot deg.

Better to have a dog fawn on you than bark at you.

Betre er "det er slik" enn "det er kan hende slik".

Better "it is so" than "it may be so".

Betre med eit lite hus og mykje inni enn eit stort hus og mangel på mat.

Better is a small house with plenty in it than a big house with a scarcity of food.

Betre med gode manerar enn å sjå godt ut.

Better good manners than good looks.

Betre å vere sikker enn lei seg. • Heller forvisse seg enn å dumme seg grufullt ut.*

Better be sure than sorry.

Betre å gjere ei god gjerning og skryte av det enn ikkje å gjere ei god gjerning og ikkje skryte av det.

Better to do a good deed and boast about it than not to do it and not boast about it.

Betre å vere heldig enn rik.

Better to be fortunate than to be rich.

Betre å vite om noko enn å bli overrumpla.

Better know the thing than be taken by surprise.

Blås ikkje på slokna glør. [Prøv deg ikkje på det som er håplaust eller uråd.]

Blow not on dead embers.

Brei ut kappa di berre så mykje at du kan ta ho opp att. [Tilsvarar: Skrev ikkje breiare enn buksene held. Skjer jakka ut frå det du har tøy til. Prøv ikkje meir enn du er god for.]

Spread your mantle only as you can draw it.

Brent barn er redd for elden.

A burnt child fears [or: dreads] the fire.

Bygg ikkje innhegninga til grisane før du har dei (i tilfelle du aldri får dei).

Don't build the sty before (you get) the pigs. (Lest you might never get them.)

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire, opp Seksjon Sett Neste

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]