Norsk del, Gullvekta
Irske ordspråk – Irish Proverbs
Seksjon › 30 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

H

Ha medynk med mannen som drukna i stormen; for etter regnet kjem solskinet.

Pity the man drowned in the storm; for after the rain comes the sunshine.

Hald fast i beinet og hunden følger deg.

Hold on to the bone and the dog will follow you.

Hald godt fast i tyglane til ein lånt hest utan å drive han for mykje eller for lite, for det er ein tosk som ikkje får ut av ein slik hesten det han er god for. [Livslyst kan ein likne med ein hest som tener oss så lenge vi er her i verda.]

Without pressing him either too little or too much, keep a sure grip on the reins, for he is a fool who would not get value out of the horse he has on loan.

Halve verket er ei god byrjing. • Halve arbeidet er ein god start.

Half the work is a good beginning.

Han er vis som kan seie kva som vil hende i morgon.

He is a wise man who can tell what is going to happen tomorrow.

Handfullar blir etter kvart eit lass.

Handfuls make up a load.

Handlinga skal ein tru framfor berre snakk og skriveri. [Engelsk: Handlingar taler høgare enn ord.]

An act is to be believed before (mere) talk and writing. — Actions speak louder than words (English).

Har ein dårlege kameratar, får ein svi for det.*

If you keep bad company, you are sure to suffer.

Hausten er grøn. [Ros ikkje for tidleg, vent til det er rimeleg å gjere det, så: Pris den modne åkeren, ikkje umodent, grønt korn.

Harvest is green.

Heller seint enn for seint.

Better late than too late.

Hesten som taper, skuldar på salen.

The losing horse blames the saddle.

Himmelkverna mel overlag grundig. [Ingenting slepp unna, seier dei.]

God's mill grinds very finely.

Hindringar gir lidingar.*

There is pain in prohibition.

Historikarens mat er sanning.

The historian's food is truth.

Hyggeleg takt og kultur er noko av det kjekkaste ved eit menneske.*

Nice teaching (= culture), the nicest thing in a person.

Høgt kulturelt og svært respektert her i verda finn ein sjeldan saman.

Culture and (the world's) respect are seldom found together. [Abr.]

Håp ikkje overhendig. [Det lønner seg sjeldan.]

Do not entertain extravagant hopes. — Do not expect too much.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire, opp Seksjon Sett Neste

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]